Yleiset metsästyssäännöt

Metsästyssäännöt kaudelle 2023-2024

Metsästyksessä tulee ottaa huomioon metsästysvuokrasopimuksessa mainitut rajoitukset. Seuran vuokraamilla mailla on jakokuntien vesialueita, jotka eivät automaattisesti kuulu metsästyksen piiriin. Metsästyksessä noudatetaan Suomen Riistakeskuksen ja Sallan Riistanhoitoyhdistyksen asettamia rauhoituksia ja rajoituksia.

1. Pienriistan metsästykseltä rauhoitetut alueet.

 • Selkälän kylässä, Jouni ja Antti Selkälän porotarhat.
 • Kallungin kylässä, etelärajana Mustaoja, länsirajana valtatie, pohjoisrajana Kenttäkankaan tie järven rantaan Onkamojokisuuhun, sekä Kallunkijärven itä- ja pohjoisranta rajoina pohjoispuolella huvilatie Onkamojokeen, eteläpuolella Majavaan menevä tie.
 • Niemelän kylässä, Myllyojasta palo-ojaan, itärajana Savinajoki, länsirajana uusi valtatie.
 • Niemelässä ja Kallungissa jäniksen metsästys sallitaan rauhoitusalueella pl. Kalevi Niemelän kotipalsta ja Kallunkijärven pohjoispuoli.
 • Kieskisjärvellä seuran vuokra-alueilla kiväärin käyttö kielletty.

2. Vieraslupien myynti.

 • Vieraslupia myydään karhun, jäniksen ja vesilinnun metsästykseen.
 • Karhulupa voidaan myydä seuran ulkopuoliselle vain, jos karhu tulee koiran haukussa seuran alueelle. Luvan saa soittamalla.
 • Jäniksen metsästykseen päivä- ja kausilupia ajalle 1.9.- 28.2
 • Vesilinnun metsästykseen myydään päivä- ja kausilupia ajalle 20.8.- 30.11.
 • Mökkiläisille myydään ns. mökkiläislupaa, joka oikeuttaa seuran alueella sijaitsevan mökin/vapaa-ajanasunnon omistajan perheenjäsenineen metsästämään kaikkea laillista pienriistaa. Yhdellä luvalla saa metsästää vain yksi henkilö ja lupa on henkilökohtainen.

3. Vieraslupien hinnat.

 • Karhulupa: 50 €/päivä/hlö + kaatomaksu 300 €
 • Jänislupa: 10 €/päivä, 50 €/kausi
 • Vesilintulupa: 10 €/päivä, 50 €/kausi
 • Mökkiläislupa 100 €/kausi, lupia myydään enintään 15 kpl.

4. Vieraslupia myy

 • Pasi Selkälä, puh. 044 – 943 5585
  Tilinumero: FI06 5409 0050 1802 94, BIC-koodi OKOYFIHH

Sivun alkuun